Käyttökokemuksia - Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä (PKSSK)

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) ortopedian vuodeosastolla 2B ovat CareCare -tuoteperheen tuotteet olleet käytössä huhtikuusta 2016 lähtien. Osaston sairaanhoitajat Jaana Huikuri (työkokemus sairaanhoitajana 27 vuotta) ja Niina Luukkainen (työkokemus sairaanhoitajana 28 vuotta) kertoivat kokeneensa tuotteiden keventävän potilassiirtoja.
 
CareCare-tuotteiden avulla ”luiskahtaen” verrattuna kestokulutustuotteisiin

Sairaanhoitaja Niina kertoi painavan potilaan siirrosta suihkulavetille, mikä oli tapahtunut CareCare-tuotteiden avulla ”luiskahtaen” verrattuna kestokulutustuotteisiin. Osastonhoitaja oli kannustanut CareCare-tuotteiden käyttöön. Vaikka työkaverit tarvitsivat aluksi ohjausta CareCare -tuotteiden hyödyntämiseen potilassiirroissa, tuotteiden käytön yleistyminen oli vienyt kaksi kuukautta. Käyttöönottoa oli helpottanut CareCare -tuotteiden säilytys näkyvillä ja käden ulottuvilla.
 
Liukusiirrin mukaan kotiin hoitojakson jälkeen

Sairaanhoitaja Jaana kertoi nuorehkosta naispotilaasta, joka selkäleikkauksen jälkeen koki CareCare TSF -liukusiirtimen keventäneen sängyssä siirtoja, erityisesti sängyn reunalle siirtoja niin, että hän halusi liukusiirtimen mukaan kotiinsa hoitojakson jälkeen. Potilas koki liukusiirtimen toimivan silkkipoikkilakanaa paremmin. Lisäksi Jaana mainitsi liukusiirtimen olevan oiva apu pyörätuolisiirroissa liukulevyn kanssa. Painavakin potilas luiskahtaa sängystä pyörätuoliin. Vaikka käytön alussa uutta asiaa vieroksuttiin, kokemuksen kautta liukusiirtimen käyttö on yleistynyt. Työnantajan tarjoama ergonomiakoulutus on tukenut käyttöönottoa. CareCare -tuotteiden käyttöikä on myös sopiva erikoissairaanhoitoon, koska hoitojakson lyhyen keston vuoksi yhden liukusiirtimen tai kohdesiirtimen liukkaus riittää hoitojaksolle ja mikäli tuote likaantuu, sen voi laittaa roskiin.
Jaana mainitsi myös, että 2B-osaston hoitajat keksivät koko ajan uusia käyttötarkoituksia. Osastolla hyödynnetään potilaan omia voimavaroja, joiden tukena CareCare -tuotteet toimivat hyvin.
 
Sairaanhoitajat Jaana Huikuri ja Niina Luukkainen PKSSK, osasto 2B
 
Potilas Heikki Nojonen
 
"En ryhtyis edes yrittämään ilman liukusiirrintä."
 
Lonkkaproteesileikkauksen jälkeistä kuntoutusta Heikki Nojonen kuvasi, ettei ryhtyisi edes yrittämään polven ja lonkan koukistusta ilman liukusiirrintä.

Käyttökokemuksia - Kaupungin kuntohoitaja

Meillä siirtomuovi ollut kokeilussa ergonomiakorttikoulutuksessa. Kun siirtomuoviin oli tutustuttu alkoi palautetta tulla ja pääsääntöisesti positiivista. Kurssilaiset kokeilivat potilaan siirtämistä vuoteessa ylöspäin yhdellä muovilla ja senkin todettiin toimivan. Vanhusten hoivayksiköissä, missä on vähän apuvälineitä hoitajat olivat kiinnostuneita ja kokeiltuaan totesivat siirtomuovin toimivan sekä vuoteessa että p-tuoli siirroissa. Myös raskaan vuodepotilaan kääntäminen helpottuu ja hoitajan fyysinen rasitus vähenee.

Kohdesiirtimien käyttöä kokeiltiin myös kurssilaisten kesken ja se toimii!

Yövuorossa on hoitajia vähän ja ea:sta tuleva potilas on saatava siirrettyä vuoteeseen mahd nopeasti, siinä tilanteissa siirtomuovi on koettu käteväksi ja helpoksi käyttää.